Τελευταια Νεα

10 Σεπ 2018

Διακαιολογητικά έκδοσης δελτίων πιστοποίησης προπονητή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Αναλυτικά:
Σας υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά έκδοσης δελτίου πιστοποίησης προπονητή, βάσει του άρθρου 23 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας, περιόδου 2018-2019:
Τα σωματεία Α’ κατηγορίας, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή, κάτοχο τουλάχιστον διπλώματος UEFAC’ και κάτοχο επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α’ Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου)..
Οι ανωτέρω προπονητές υποχρεούνται στην έκδοση από την ‘Ενωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, προσκομίζοντας:
α) Αίτηση του σωματείου.
β) Ταυτότητα προπονητή τριετούς διάρκειας με ημερομηνία λήξης 31-12-2018. Μετά την 1-1-2019 η ταυτότητα τριετίας θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης 31/12/2021.
γ) Βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο Προπονητών.
δ) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
στ) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνικό με σωματείο, το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή) και
ζ) χρηματικό παράβολο εκατό (100) ευρώ.
Προπονητής ο οποίος δεν θα προβεί στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης, δεν θα μπορεί να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
Τα σωματεία Β’ και Γ’ κατηγορίας, υποχρεούνται στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή, αν προσλάβουν προπονητή κατά τα ανωτέρω, με τους παραπάνω όρους, αλλά με παράβολο ογδόντα (80) ευρώ για την Β’ κατηγορία και πενήντα (50 ευρώ) για την Γ’ κατηγορία.
Τα σωματεία των κατηγοριών αυτών (Β’ - Γ’) που δεν θα προσλάβουν επίσημο προπονητή Ε.Π.Ο., υποχρεούνται στην έκδοση ταυτότητας εισόδου στον αγωνιστικό χώρο σε άτομο το οποίο έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ποδοσφαιριστής το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον επί μία πενταετία, με δικαίωμα παροχής τεχνικών οδηγιών, προσκομίζοντας για την έκδοσή της:
α) αίτηση του σωματείου,
β) μία φωτογραφία,
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και
δ) χρηματικό παράβολο ογδόντα (80) ευρώ για τα σωματεία της Β’ κατηγορίας και πενήντα (50) ευρώ για τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 του ατόμου αυτού, στην οποία θα αναγράφει τα σωματεία στα οποία αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής και ποιες ποδοσφαιρικές περιόδους αγωνίστηκε σε αυτά.
Σωματείο το οποίο δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ ανά αγώνα από την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έκδοσης δελτίου πιστοποίησης προπονητή για όλες τις κατηγορίες, θα προσκομίζεται και ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.