Τελευταια Νεα

13 Ιουλ 2017

Η προκήρυξη του Κυπέλλου της ΕΠΣΝΑ

Την προκήρυξη του Κυπέλλου ΕΠΣΝΑ της νέας χρονιάς δημοσίευσε η Ένωση.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η ‘Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας, έχοντας υπ’ όψη:
α. Το καταστατικό της.
β. Το καταστατικό της Ε.Π.Ο.
γ. Τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.
δ. Τον Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικών ομάδων.
ε. Τους Κανόνες Παιχνιδιού.
στ. Τον κανονισμό προπονητών 2017.
ζ. Τον κανονισμό ερασιτεχνικών σωματείων 2017 και
η. Την από 12-7-2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες για την 1η φάση του κυπέλλου ερασιτεχνών της Ενώσεώς μας, για την περίοδο 2017-2018.

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ

Στους αγώνες κυπέλλου ερασιτεχνών, συμμετέχουν υποχρεωτικά τα σωματεία της Α’
ερασιτεχνικής κατηγορίας της Ενώσεώς μας και προαιρετικά οι ομάδες των υπόλοιπων κατηγοριών καθώς και η ερασιτεχνική ομάδα του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατέχουν ερασιτεχνικό δελτίο.
Επειδή μέχρι την ημερομηνία της σύνταξης της παρούσας προκήρυξης, από την Ε.Π.Ο. δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί τυχόν αλλαγές στους κανονισμούς (Κ.Α.Π., Πειθαρχικός Κώδικας κ.λ.π.), τυχόν αλλαγές θα ενσωματωθούν στην συμπληρωματική προκήρυξη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ομάδες που έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα συμμετοχής στο κύπελλο, οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι την ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 18:00, δήλωση συμμετοχής και να καταβάλλουν το χρηματικό παράβολο συμμετοχής, το οποίο ανέρχεται για τα σωματεία της Α’ κατηγορίας και ο ερασιτέχνης ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ σε ογδόντα (80) ευρώ. Οι ομάδες της Β’ κατηγορίας εξήντα (60) ευρώ και οι ομάδες της Γ’ κατηγορίας τριάντα (30) ευρώ και να δηλώσουν ταυτόχρονα τον υπεύθυνο ασφαλείας γηπέδου κατά τους εντός έδρας αγώνες του σωματείου.
Επιπλέον για τις ομάδες που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική στη διοργάνωση αυτή, με απόφαση της διοργανώτριας, εάν δεν δηλώσουν συμμετοχή, οι ομάδες αυτές χάνουν τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος, στο οποίο δικαιούνται να μετάσχουν και τους επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 500 ευρώ (άρθρο 39 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων).
Επίσης σε περίπτωση που οφείλονται χρηματικές ποινές από οποιαδήποτε αιτία, προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση των χρηματικών αυτών ποινών (άρθρο 70 παρ. 17 Καταστατικού Ε.Π.Ο., άρθρο 21 παρ. 7 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων, άρθρο 11 παρ. 13 Κανονισμού Ιδιότητας Μεταγραφών, Παράρτημα Β και άρθρο 7 Οικονομικού Κανονισμού Ε.Π.Ο.).
Δεν επιτρέπεται η καταβολή για της παράδοσης αξιόγραφου με μεταχρονολογημένη ημερομηνία έκδοσης, μετά τις 30 ημέρες ή αξιόγραφου με ημερομηνία λήξης μετά τις 30 ημέρες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μέθοδος καταβολής που θα έχει ως αποτέλεσμα τις εν πράγμασι εξόφληση μετά την προθεσμία 30 ημερών (άρθρο 33 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα).

3. ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., κάθε σωματείο και σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει, υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της δήλωσης συμμετοχής, να προσκομίζει μαζί με αυτή, το συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση σωματείου, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ‘Ενωσης.
Το συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση σωματείου, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του, θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο για το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου.
Επίσης το σωματείο υποχρεούνται στην προσκόμιση, επί ποινή ακυρότητος της δήλωσης συμμετοχής, της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι αγώνες της πρώτης φάσης του κυπέλλου ερασιτεχνών, διοργανώνονται από την ‘Ενωσή μας και της δεύτερης φάσης από την Ε.Π.Ο.

Ο νικητής του κυπέλλου της Ενώσεώς μας, θα αγωνιστεί υποχρεωτικά στους αγώνες της
2ης φάσης, που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. και σε περίπτωση κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδος,
ανέρχεται στη Γ’ Εθνική Κατηγορία, ένα δεν είναι πρωταθλήτρια της Α’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζεται μετά από δημόσια κλήρωση, που θα διενεργεί η ‘Ενωση, για κάθε γύρο.
Οι αγώνες του πρώτου γύρου, θα διεξαχθούν το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 9-10
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, αν το ζευγάρι αποτελείται από σωματεία Α’ κατηγορίας και το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 αν το ζευγάρι αποτελείται από σωματεία Β’ – Γ’ κατηγορίας.
Γηπεδούχο θα είναι το σωματείο, ο αριθμός του οποίου θα εξέρχεται πρώτος από την κληρωτίδα. Αποκλειστικά και μόνο στους αγώνες της α’ φάσης, τα σωματεία της Γ’
κατηγορίας θα είναι γηπεδούχα.
Σε περίπτωση που κληρωθεί ζευγάρι αποτελούμενο από δύο σωματεία Γ’ κατηγορίας, γηπεδούχο θα είναι το σωματείο, ο αριθμός του οποίου, θα εξέλθει πρώτο από την κληρωτίδα.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρόγραμμα των αγώνων θα καθορισθεί μετά από δημόσια κλήρωση των ομάδων.
Η κλήρωση για την 1η φάση του κυπέλλου, θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017.
Ο ακριβής τόπος και ώρα της κλήρωσης θα ανακοινωθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ‘Ενωσης.
Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα, καθώς και οι γηπεδούχες ομάδες.
Οι αγώνες του κυπέλλου ερασιτεχνών, διεξάγονται με το απλό σύστημα συναντήσεων αποκλεισμού. Σε περίπτωση ισοπαλίας, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 9 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων (παράταση και πέναλτυς).
Στους αγώνες κυπέλλου δεν υπάρχουν περιορισμοί ορίου ηλικίας στη συμμετοχή ποδοσφαιριστών.

7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ


Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων.
Επιπλέον ομάδα που παραιτείται από τον τελικό κυπέλλου, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και ομάδα που αποχωρεί από τον τελικό μετά την έναρξή του τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα (άρθρο 40 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων).
Σωματείο το οποίο δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από το επιτρεπόμενο όριο ποδοσφαιριστές, πλέον των βαθμολογικών συνεπειών, τιμωρείται με χρηματική ποινή 500 ευρώ για κάθε αγώνα.

8. ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ – ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
– ΜΠΑΛΕΣ

Η αρίθμηση στην εμφάνιση των ποδοσφαιριστών θα είναι υποχρεωτικά από το 1 έως το
18.
Τα σωματεία που θα χρησιμοποιήσουν γήπεδο που ανήκει σε άλλο σωματείο ή Αρχή, θα πρέπει να προσκομίσουν στην ‘Ενωση έγγραφη συγκατάθεση του σωματείου ή της Αρχής.
Αλλαγή έδρας, επιτρέπεται στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του γηπέδου και σε περίπτωση ακαταλληλότητας, του αγωνιστικού χώρου, η οποία θα διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή της διοργανώτριας και τότε το σωματείο θα αγωνίζεται στην εναλλακτική έδρα που έχει ορίσει με την δήλωση συμμετοχής και σε διαφορετική περίπτωση έχει την υποχρέωση να δεχτεί την έδρα που θα του ορίσει η διοργανώτρια (άρθρο 8 παρ. 4 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων). Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, από ποδοσφαιριστές, οπαδούς τους κ.λ.π., είναι υπεύθυνα για την οικονομική αποκατάσταση.
Η ύπαρξη ιατρού- νοσηλευτή στον αγώνα, αποτελεί υποχρέωση του γηπεδούχου σωματείου.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα και να είναι έτοιμα να αγωνιστούν πέντε λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, η δε γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει στον διαιτητή ικανό αριθμό μπαλών και να έχει έτοιμο (χάραξη γραμμών, αποδυτήρια, δοκάρια κ.λ.π.) το γήπεδο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Η έλλειψη διχτυών στα τέρματα καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.

9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση, που προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων, η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης, αποκλείεται από τους αγώνες κυπέλλου και υπόκεινται στις βαθμολογικές συνέπειες που προβλέπει ο Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων.

10. ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τα σωματεία σε όλους τους αγώνες τους, πρέπει να έχουν μαζί τους και να προσκομίζουν στον διαιτητή, πριν την έναρξη του αγώνα:
α) Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους.
β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση από αθλίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή ορθοπεδικό ή γιατρό γενικής ιατρικής ή αγροτικό γιατρό ή πνευμονολόγο και η διάρκειά της είναι για ένα (1) χρόνο.
Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.
Αντίγραφο της κατάστασης υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά εντός εικοσιτετραώρου από την ιατρική θεώρηση στην διοργανώτρια και πάντως υποχρεωτικά πριν την διεξαγωγή του αγώνα, αποτελεί δε το αδιαμφισβήτητο επίσημο έγγραφο, σε περίπτωση ενστάσεων και προσφυγών.
γ) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών του σωματείου.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα, χωρίς τα δικαιολογητικά των παρ. α και β του παρόντος άρθρου, ενώ σε περίπτωση συμμετοχής του, αυτή θεωρείται αντικανονική και η υπαίτια ομάδα υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίσταση κυρώσεις.
Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών του προπονητή που δεν κατέθεσε την ταυτότητά του.

11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

α) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες στο σωματείο στο οποίο ανήκει. Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό της

συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα.
β) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας του. Ειδικά και μόνο για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες (συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών), ως ημερομηνία γέννησης όλων θεωρείται η 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους γέννησης (άρθρο 19 παρ. 11 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων).
γ) Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή ως ποδοσφαιριστή σε αγώνα, φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εκπροσώπου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π.).
δ) Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες.
ε) Ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή, Ε.Π.Ο. ή UEFA, ή έχει
υποβάλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική και επισύρει τις, από τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., προβλεπόμενες ποινές, για τον ίδιο και το σωματείο.
Αν όμως ο ποδοσφαιριστής αυτός, ανεξαρτήτως αν η ταυτότητα προπονητή βρίσκεται εν ισχύ ή έχει λήξει, καταθέσει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο., δέκα ημέρες προ της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας, την οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής, ο ποδοσφαιριστής αυτός συμμετέχει στους αγώνες του σωματείου του κανονικά.
Μετά την ενέργεια αυτή όμως, δεν έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως προπονητής, καθ’ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, πλην στα τμήματα υποδομών του σωματείου στα οποία αγωνίζεται.
στ) Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, των οποίων η άδεια παραμονής του στη χώρα μας, έχει λήξει, όπως αυτή φαίνεται από το δελτίο ατομικών στοιχείων, υποχρεουμένου του διαιτητή να ελέγξει την λήξη των δελτίων αυτών και να απαγορεύσει την αναγραφή τους στο φύλλο αγώνα, ενημερώνοντας σχετικά τα σωματεία, άλλως η συμμετοχή τους είναι αντικανονική.
ζ) Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων και κυπέλλου της φετινής περιόδου 2016- 2017 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται να εγγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Εθνικές ελληνικές ομάδες.
Η παράβαση των παραπάνω απαγορεύσεων συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, μετά από ένσταση του αντιπάλου σωματείου ή καταγγελία τρίτου σωματείου.
η) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγράφεται – μεταγράφεται μόνο σε τρία το ανώτερο ερασιτεχνικά σωματεία, ανεξαρτήτου Ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται, από 1-7 έως 30-6 του επομένου έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία. Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου.
Για την έκτιση της ποινής αποκλεισμού ποδοσφαιριστών προσμετρώνται μόνο οι αγώνες που πραγματικά διεξήχθησαν. Εάν ο αγώνας διακοπεί, ακυρωθεί ή ματαιωθεί, οριστικά ο αποκλεισμός θεωρείται ότι έχει εκτιθεί εάν η ομάδα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής δεν είναι υπεύθυνη για τα γεγονότα που οδήγησαν στην διακοπή, ακύρωση ή ματαίωση του αγώνα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ομογενείς ποδοσφαιριστές λογίζονται πλέον βάσει της εθνικότητάς τους ως αλλοδαποί ή κοινοτικοί.

12. ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Η ύπαρξη ιατρού – νοσηλευτή στον αγώνα, αποτελεί υποχρέωση του γηπεδούχου σωματείου.

13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

Για κάθε αγώνα και εφόσον είναι εφικτό, ορίζεται ένας παρατηρητής, που ασκεί τα καθήκοντά του, βάσει του κανονισμού των παρατηρητών αγώνων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλου.

14. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Με την από 12-7-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητών σε όλους τους αγώνες, θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή της Ενώσεως.
Τα έξοδα διαιτησίας εξοφλούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ και σε αντίθετη περίπτωση ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου και επιβάλλεται χρηματική ποινή 500 ευρώ (άρθρο 12 παρ. 16 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων).
Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες του σωματείου αυτού, οι οποίοι κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου.
Σωματείο το οποίο θέλει στον αγώνα του να παρευρίσκεται παρατηρητής διαιτησίας ή αγώνα, οφείλει να το ζητήσει εγγράφως μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και ώρα 12:00 πριν τον αγώνα του καταβάλλοντας ταυτόχρονα την αποζημίωσή του.
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών, οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης του σωματείου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα, πλην του αρχηγού της ομάδος, η είσοδος του οποίου επιτρέπεται μόνο για την υποβολή ενστάσεως κατά τις κείμενες διατάξεις.

15. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΕΩΣ

Η Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας θα εκδίδει για λογαριασμό των σωματείων σχετικές άδειες για την τέλεση των αγώνων. Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης (ομάδα περιφρούρησης) και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, μελών και φιλάθλων τους. Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, από ποδοσφαιριστές, οπαδούς τους κ.λ.π., είναι υπεύθυνα για την οικονομική αποκατάσταση.
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.
Τα σωματεία θα ενημερώνονται για τις ποινές των ποδοσφαιριστών, καθώς και για το πρόγραμμα αγώνων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ SITE της Ενώσεως (www.epsaitol.gr), το οποίο και θα ενημερώνεται για τα θέματα αυτά κάθε Τετάρτη πρωί.

16. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών, συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα, σε ημερομηνία που θα ορίσει η διοργανώτρια (εντός 15 ημερών) και με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά την διακοπή (αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών).
Σε περίπτωση που σωματείο δεν κατέλθει ν’ αγωνιστεί λόγω ανωτέρας βίας, η ανωτέρα βία θα από-δεικνύεται υποχρεωτικά με βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ή Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου. Η δε Αστυνομική Αρχή, θα πρέπει να αναφέρει ότι επιλήφθηκε η ίδια του συμβάντος και όχι από δήλωση εκπροσώπου του σωματείου.

17. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η οικονομική διαχείριση και επιστασία, ανήκει στο γηπεδούχο σωματείο. Τα έξοδα μετακίνησης κ.λ.π. του φιλοξενούμενου σωματείου, βαρύνουν εξ ολοκλήρου αυτό, χωρίς να δικαιούται να λάβει αυτά από τις εισπράξεις του αγώνα, οι οποίες περιέρχονται στο γηπεδούχο σωματείο.
Ητιμή των εισιτηρίων σε αγώνες είναι γηπεδούχα σωματεία Α’ και Β’ κατηγορίας
ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ και για τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας στο ποσό των 3 ευρώ.
‘Όλα τα έξοδα του αγώνα βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο.
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να αποδίδουν αμέσως το Φ.Π.Α. στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
Τα έσοδα του τελικού αγώνα, διανέμονται εξ ημισείας, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα στους φιναλίστ του τελικού.

18. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Στην κυπελλούχο ομάδα, θα απονεμηθεί το κύπελλο μαζί με μετάλλια στους ποδοσφαιριστές της.
Επίσης κύπελλο και μετάλλια στους ποδοσφαιριστές του, θα απονεμηθεί και στο ηττημένο σωματείο.
Στον διαιτητή και στους βοηθούς του, θα απονεμηθούν μετάλλια.
‘Ολοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα, καθώς και οι αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια.
Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σε αυτή τους την υποχρέωση, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ και εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του σωματείου και της διοίκησής του, κατά την κρίση της διοργανώτριας, τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και του επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 500 ευρώ (άρθρο 41 παρ. 2 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων).

19. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α) Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων, το παράβολο ορίζεται ύστερα από την από 12-7-2017 απόφαση του .Σ. της Ε.Π.Σ.Α. σε:
1. Για αντικανονικότητα γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων), τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ.
2. Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του κανονισμού ερασιτεχνικών ομάδων σχετικά με τον ορισμό διαιτητών ή βοηθών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ.
3. Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη με τους κανονισμούς απόφαση του διαιτητή, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ.
4. Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων από τον διαιτητή, που σχετίζονται με την συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ.
5. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή, τακτικού ή αναπληρωματικού, ο οποίος αγωνίστηκε από τους αναγραφόμενους στο φύλλο αγώνα.
6. Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να κατονομάζεται. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή και όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν και θα πρέπει να κατονομάζεται. Τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου καταβάλλεται υποχρεωτικά ξεχωριστό παράβολο για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται κάθε μία από τις ενστάσεις, στις οποίες καλείται να εξετάσει το αρμόδιο όργανο.
7. Κατά του κύρους του αγώνα ο οποίος ετελέσθη μη νόμιμα κατά παράβαση διατάξεων του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων ή της εγκριθείσης προκήρυξης, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ,
παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ.
Β) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση του ενιστάμενου σωματείου είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 23 παρ. 7 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων).
Οι ενστάσεις 1, 2, 6 της προηγούμενης παραγράφου, καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, πριν την έναρξη του αγώνα, με εξαίρεση την ένσταση πλαστοπροσωπίας, η οποία υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του φύλλου αγώνα και με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδος μέχρι την λήξη της διάρκειας του αγώνα και της τυχόν παράτασής του.
Γ) Οι παραπάνω ενστάσεις υποβάλλονται στην διοργανώτρια, με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. ΄Ολες οι παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στην διοργανώτρια με συστημένη επιστολή, διαβιβάζονται υποχρεωτικά και με ΦΑΞ, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Αν γίνει δεκτή η ένσταση, το παράβολο επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο. Αν απορριφθεί περιέρχεται στο ταμείο της Ενώσεως.
Δ) Καταγγελία επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την τέλεσή του από τρίτο σωματείο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό έχει άμεσο έννομο συμφέρον κατά τον χρόνο άσκησης της καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται στην διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος. Κατά την άσκηση της καταγγελίας και ταυτόχρονα με την υποβολή της, πρέπει ο καταγγέλλων να καταθέσει το προβλεπόμενο για την αντίστοιχη ένσταση χρηματικό παράβολο, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, εφόσον δεν κατατεθεί ή κατατεθεί ελλιπές (άρθρο 23 παρ. 8 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων). Για την αποστολή της ισχύει ότι και για την παραπάνω παράγραφο, σχετικά με τις ενστάσεις.
Ε) ‘Ολες οι ενστάσεις υποβάλλονται στην διοργανώτρια με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. ΄Ολες οι παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στην διοργανώτρια με συστημένη επιστολή, διαβιβάζονται υποχρεωτικά και με ΦΑΞ, εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία, για οποιοδήποτε λόγο αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, η υπαίτια ομάδα, χάνει τον αγώνα με 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα και της αφαιρούνται 3 βαθμοί από το πρωτάθλημα που συμμετέχει.

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια αθλητικά όργανα, ως το συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση σωματείου ορίζει.

21. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε.

Για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των αγώνων καθώς και την διαδικτυακή (internet), θα πρέπει η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ενός σωματείου και του δικαιούχου φορέα, να εγκρίνεται από την Ε.Π.Σ.
Σε περίπτωση όμως που ο αγώνας μεταδοθεί χωρίς την έγκριση της Ε.Π.Σ., η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως 2.000 ευρώ (άρθρο 29 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων).

22. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η διεξαγωγή των αγώνων του κυπέλλου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων, του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., του Καταστατικού της Ενώσεως και της προκήρυξης αυτής και για κάθε τι που δεν προβλέπεται θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘Ενωσης, στα πλαίσια του καταστατικού της και των κανονισμών και του ορθού και του δίκαιου. Σε δεύτερο βαθμό η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. και σε τελευταίο βαθμό το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.