Τελευταια Νεα

26 Ιουν 2017

Δικαιώθηκαν στο ΑΣΕΑΔ οι Ιππότες Κέρκυρας

Με απόφασή του το ΑΣΕΑΔ κάνει δεκτή την προσφυγή του σωματείου Ιππότες Κέρκυρας εναντίον της απόφασης της ΕΣΚΑΒΔΕ για υποβιβασμό της ομάδας στη Γ΄ ΕΣΚΑΒΔΕ λόγω αντικανονικής συμμετοχής του αθλητή Αλέξανδρου Εργινουσάκη. Το συμβούλιο ακυρώνει την απόφαση της ΕΣΚΑΒΔΕ και κατά συνέπεια η ομάδα της Κέρκυρας κατακτά την άνοδο στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.

Αναλυτικά η απόφαση του ΑΣΕΑΔ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68 / 23-6-2017
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Αποτελούμενο από τους Παναγή Κουτρίκη, Πρόεδρο, Παναγιώτη Τσεβά (Εισηγητή), Γραμματική Κουφάκη, Αθηνά Σκαρπέτη και Ιωάννη Παπαδάκη, Μέλη. 
Συνεδρίασε δημόσια την 1η Ιουνίου 2017, στα Γραφεία του (Λ. Ανδρέα 
Παπανδρέου 37) στο Αμαρούσιο Αττικής, με την παρουσία και της Γραμματέως του Διονυσίας Ρωμανού, υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Α., για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ: 
1. Του προσφεύγοντος: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ» που εδρεύει στην Κέρκυρα, οδός Ιδρωμένων, αριθμός 2, το οποίο παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Παναγιώτη Κανελλόπουλο. 
2. Της καθής: Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδος (Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.), που εδρεύει στο Αγρίνιο και παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Θεόδωρο Τσιρώνη. 
3. Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ της καθής: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Ιωάννινα Σ.Κ.», που εδρεύει στα Ιωάννινα και παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Θεόδωρο Τσιρώνη. 
Η κρινόμενη προσφυγή κατατέθηκε στη Γραμματεία του Συμβουλίου με αριθμό 36/19-5-2017.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του πινακίου με αριθμό 2 και 
συζητήθηκε, αφού οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά
αθλητών 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται η ακύρωση της 3/16-5-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδος (Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.), κατά το μέρος που αποφασίστηκε ο οριστικός υποβιβασμός του προσφεύγοντος σωματείου στην Γ΄ Κατηγορία, λόγω αντικανονικής συμμετοχής αθλητή στην ομάδα του και ορίστηκε ότι το σωματείο «Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» καταλαμβάνει τη θέση του προσφεύγοντος σωματείου στους αγώνες Πρωταθλήματος των PLAY -OFFS Α΄ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. Με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε η ποινή των 24 αγωνιστικών ημερών από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα στον αθλητή Αλέξανδρο Εργινουσάκη, λόγω του ότι, ενώ ανήκει στο σωματείο «Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», αγωνίστηκε στο προσφεύγον σωματείο, συμμετέχοντας σε εννέα αγώνες από 30-10-2016 έως 18-3-2017. 
2. Επειδή, για το παραδεκτό της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί το απαιτούμενο παράβολο (βλ. έντυπο ηλεκτρονικού παραβόλου με κωδικό 13774955495708070074 υπέρ της Γ.Γ. Αθλητισμού). Κατά συνέπεια, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα κατά της ανωτέρω απόφασης, ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία. Εξάλλου, το σωματείο με την επωνυμία «Ιωάννινα Σ.Κ.» παραδεκτώς παρεμβαίνει στην παρούσα δίκη υπέρ της καθής, εφόσον έχει προς τούτο έννομο συμφέρον. 
3. Επειδή, στον Κανονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ορίζεται, στο άρθρο 36, ότι: «1. Στους αγωνιστικούς θεσμούς του αθλήματος (πρωταθλήματα, κύπελλο) δικαιούνται συμμετοχής αθλητές που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι γραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Κ. και κατέχουν αθλητικό δελτίο, που έχει εκδώσει η Ομοσπονδία για την διανυόμενη αγωνιστική περίοδο και φέρει ιατρική βεβαίωση, όπως ο Νόμος καθορίζει. 2....», στο άρθρο 41 ότι «1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα οφείλουν να προσκομίζουν τα αθλητικά δελτία των αθλητών τους που πρόκειται να αγωνιστούν. Τα δελτία αυτά θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση που ο Νόμος ορίζει. 2. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνες, όταν στερούνται δελτίου της Ε.Ο.Κ. αλλά και όταν αυτό που προσκομίζεται στερείται ιατρικής θεώρησης, που θα πρέπει να γίνεται, υποχρεωτικά, κάθε εξάμηνο. 3. Ο έλεγχος των δελτίων θα γίνεται από τον Α΄ διαιτητή, πριν από την έναρξη του αγώνα. 4. Τον έλεγχό τους δικαιούνται να ζητήσουν και οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των ομάδων. 5. Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες, μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός των περιπτώσεων: α. υποβολής ένστασης για τη ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή αθλητή και β. αναγραφής αθλητή, για οποιαδήποτε αιτία, από τους διαιτητές στο Φύλλο Αγώνα. 6. Εάν το σωματείο δεν προσκομίσει σε αγώνα τα δελτία της παρ.1 του άρθρου αυτού, ο διαιτητής υποχρεούται να μη προχωρήσει στη διεξαγωγή του. Υπαίτιο για τη μη διεξαγωγή θεωρείται το σωματείο που δεν προσκομίζει τα δελτία. 7. Αυτά τα οποία ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, ισχύουν και στην περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δελτία στερούνται ιατρικής θεώρησης. 8. Στην περίπτωση που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής για οποιαδήποτε αιτία κατέχει το δελτίο της Ε.Ο.Κ., η συμμετοχή του σε αγώνα είναι αντικανονική, το δε αντίπαλο σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση κακής συμμετοχής του αθλητή» και στο άρθρο 47 ότι «1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα αγώνα, βαθμολογούνται με: α. δύο βαθμούς (2), στη περίπτωση νίκης β. ένα βαθμό (1), στη περίπτωση ήττας. 2. Εκτός των περιπτώσεων μηδενισμού μιας ομάδας, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις των Κανονισμών Πρωταθλημάτων ή άλλων Κανονισμών, ομάδα μηδενίζεται και στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Σε συμμετοχή σε αγώνα αθλητών που δεν δικαιούνται συμμετοχής (κακή συμμετοχή). - Αντικανονική σύνθεση ομάδας θεωρείται η σύνθεση ομάδας που δεν απαρτίζεται από τις κατηγορίες των αθλητών που η δήλωσή τους στο Φύλλο Αγώνα προβλέπεται ως υποχρεωτική από τις Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων. β. ...ζ. Όταν δεν διεξαχθεί ένας αγώνας, συνεπεία της έλλειψης αθλητικών δελτίων ή όταν δεν υπάρχει στα δελτία η απαιτούμενη από το Νόμο ιατρική θεώρηση . η. ....». Περαιτέρω, στο άρθρο 54 του Κανονισμού αυτού ορίζεται ότι «1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα, για τους παρακάτω λόγους και προϋποθέσεις για την τυπική και ουσιαστική αποδοχή τους. α. ... β. Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή. Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να είναι συγκεκριμένες και, ειδικά για τη περίπτωση της αντικανονικής συμμετοχής αθλητή, να αναφέρουν τόσο το ονοματεπώνυμο όσο και το πατρώνυμό του και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η ένσταση. Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν τυπικά δεκτές θα πρέπει να υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα. γ. Για πλαστοπροσωπία ή πλαστογραφία στοιχείων αθλητικού δελτίου αθλητή. 
δ…Oι ενστάσεις των περ. 1γ και 1δ θα πρέπει να υποβάλλονται από τον αρχηγό ή τον προπονητή της ομάδας στο τέλος του ημιχρόνου ή του αγώνα και εφόσον έχει δηλωθεί η σχετική πρόθεση υποβολής των. Για τις περιπτώσεις της παρ. γ ισχύουν και τα όσα αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου αυτού. Οι διαιτητές οφείλουν να γράφουν στο Φύλλο Αγώνα, αν ή ένσταση έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος. ε. ...στ. Για τη μη τέλεση, από τους διαιτητές αγώνα επειδή δεν προσκομίσθηκαν τα δελτία ταυτότητας και υγείας των αθλητών. Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν τυπικά, δεκτές πρέπει να υποβάλλονται, αμέσως μετά την κατακύρωση του αγώνα, από τον διαιτητή και την αναγραφή της στο Φύλλο Αγώνα. 2. Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, η ένσταση θα πρέπει να υπογραφεί από τον αρχηγό ή τον προπονητή της ομάδας που την υποβάλει. Οι διαιτητές και ο αρχηγός ή ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας πρέπει να βεβαιώσουν, ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση της ένστασης που υποβλήθηκε. Γνώση επίσης της υποβολής πρέπει να λαμβάνουν και ο Γυμνασίαρχος και οι κριτές του αγώνα. 3. ... 4. Υποστήριξη της ένστασης και καταβολή παραβόλου α. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, για να γίνουν τυπικά δεκτές προς συζήτηση πρέπει να υποστηριχθούν με έγγραφο του ενδιαφερόμενου σωματείου, που θα έχει νόμιμα υπογραφεί, σε διάστημα 48 ωρών από τη διεξαγωγή του αγώνα διαφορετικά απορρίπτονται σαν απαράδεκτες (αποκλειστική προθεσμία). β. Για την τυπική αποδοχή της ένστασης επίσης είναι απαραίτητη η καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται από την Ειδική Προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος, μέχρι και την προηγούμενη από τη συζήτησή της από τη Επιτροπή, ημέρα. γ. .... 5. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δέχονται την αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα κάθε ένστασης που υποβάλλεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε ένστασης σχετικής με τον αγώνα, που διεξήχθηκε ή αναβλήθηκε, ματαιώθηκε ή διακόπηκε, για οποιοδήποτε λόγο. .....10. Σε κάθε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή που αναφέρεται στην παρ. 1γ του άρθρου αυτού η διοργανώτρια αρχή έχει δικαίωμα να ερευνήσει την βασιμότητα των λόγων που στοιχειοθετούν κάθε σχετική παράβαση αυτεπάγγελτα είτε στις περιπτώσεις που το ενιστάμενο σωματείο δεν υποστηρίξει την συζήτηση της υποβληθείσης ένστασής του είτε να ερευνήσει κάθε περίπτωση μεταγενέστερης του αγώνα σχετικής καταγγελίας που θα υποβληθεί από σωματείο στην Ομοσπονδία και πάντως εντός πέντε (5) πλήρων εργασίμων ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα που έλαβε χώρα η παράβαση. Σε περίπτωση που υπάρξει πλήρης τεκμηρίωση και πλήρης απόδειξη της υποβληθείσης ένστασης ή καταγγελίας επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο η ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 82 (Β¨ Ειδικές Περιπτώσεις περ. α) διπλασιαζομένης σε περίπτωση υποτροπής. Μετά ταύτα και στις περιπτώσεις της παρ. 1γ αν το υπαίτιο σωματείο υποπέσει στην αυτή παράβαση διαγράφεται οριστικά από το μητρώο των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. Στον υπαίτιο αθλητή/τρια επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 70 των Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.». Ακολούθως, στο άρθρο 55 του Κανονισμού ορίζεται ότι «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1. Τα αποδεικτικά στοιχεία, που τα μέλη των δικαιοδοτούντων οργάνων έχουν δικαίωμα να λάβουν υπόψη για τον σχηματισμό της γνώμης τους προς έκδοση απόφασης, χαρακτηρίζονται σε: α. αποδεικτικά στοιχεία με πλήρη αποδεικτική ισχύ, όπως είναι όλα τα επίσημα έγγραφα του αγώνα (Φύλλο Αγώνα, Εκθέσεις Διαιτητών, Κριτών, Παρατηρητών, Κομισάριου), η μαγνητοφώνηση «Video» του αγώνα, η αναφορά του αρμόδιου για τον αθλητισμό εισαγγελέα, ή του κατά τόπου αρμόδιου για τον αθλητισμό εισαγγελέα, ή της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Δ.E.A.B. ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας (E.O.K.) ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου (E.Σ.A.K.E.) καθώς και οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο μη δεσμευομένων των δικαιοδοτικών οργάνων από τυχόν μη αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα. β. αποδεικτικά στοιχεία με συμβουλευτική ισχύ (δημοσιεύσεις Tύπου κ.λ.π.), τα οποία λαμβάνονται υπόψη, κατά την ελεύθερη προς τούτο κρίση των μελών των δικαιοδοτούντων οργάνων, σε συνδυασμό πάντα με τα αποδεικτικά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου α.», στο άρθρο 82 ότι « 1... 2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ A. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ .... Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Στις παρακάτω περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, οι ασκούντες τη πειθαρχική εξουσία επιβάλλουν σε βάρος των υπαίτιων σωματείων, τις ακόλουθες ποινές: α. Της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις για χρησιμοποίηση αθλητών διαφορετικών από αυτών που δικαιούνται συμμετοχής (περίπτωση πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας στοιχείων αθλητικού δελτίου). β ...» και στο άρθρο 89 ότι «1....6. Παραγραφή αδικημάτων. Κάθε αδίκημα παραγράφεται μετά από την παρέλευση τριών μηνών από το χρόνο τέλεσής του εφόσον δεν υπήρξε καταγγελία του εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και των Κανονισμών που ισχύουν. 7....». 
4. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 54 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ συνάγεται ότι οι ενστάσεις για όλους τους αναφερόμενους λόγους, μεταξύ των οποίων και για αντικανονική συμμετοχή αθλητή, πρέπει να υποβάλλονται, επί ποινή απαραδέκτου, μέχρι τον οριζόμενο χρόνο (πριν από την έναρξη του αγώνα ή στο τέλος του ημιχρόνου ή του αγώνα ή αμέσως μετά την κατακύρωση του αγώνα, κατά περίπτωση). Εξαιρούνται οι ενστάσεις ή καταγγελίες για αντικανονική συμμετοχή αθλητή λόγω πλαστογραφίας ή πλαστοπροσωπίας, οι οποίες υποβάλλονται εμπροθέσμως και μετά την τέλεση του αγώνα και πάντως εντός πέντε πλήρων εργασίμων ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα που έλαβε χώρα η παράβαση. 
5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα εξής: Στην καθής Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδος (Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.) περιήλθε καταγγελία, μέσα σε ταχυδρομικό φάκελο που έφερε τα στοιχεία «Σοφιανός Νικόλαος». Στην καταγγελία αυτή αναφερόταν ότι το προσφεύγον σωματείο χρησιμοποιεί τον αθλητή Αλέξανδρο Εργινουσάκη ως έναν από τους δύο «μικρούς», με πλαστό δελτίο, καθώς ο εν λόγω αθλητής είναι γεννημένος πριν από το 1996. Η καταγγελία αυτή είχε αποσταλεί, επίσης, στο παρεμβαίνoν Αθλητικό Σωματείο, καθώς και στη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, που την διαβίβασαν στην Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. με τις από 6-5-2017 και 5-5-2017 επιστολές αντίστοιχα. Η καθής Ένωση διενήργησε έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο αθλητής Αλέξανδρος Εργινουσάκης είχε γεννηθεί στις 18-10-1995, ανήκε στο αθλητικό σωματείο «Πρωτέας Ηγουμενίτσας Κ.Α.Ε.» και ότι στις 20-8-2014 είχε λάβει υποσχετική μεταγραφής δύο ετών για το προσφεύγον αθλητικό σωματείο (βλ. το υπ’ αριθμό μητρώου 430447 αθλητικό δελτίο των αρχείων της Ε.Ο.Κ.). Περαιτέρω, μετά από σχετικό αίτημα, το προσφεύγον σωματείο απέστειλε στην καθής το από 11-8-2011 δελτίο αθλητικής ταυτότητας του εν λόγω αθλητή, στο οποίο αναφέρεται ότι αυτός γεννήθηκε στις 18-10-1995 και ότι ανήκει στο προσφεύγον σωματείο, πλην όμως, το δελτίο αυτό δεν έφερε το αυτοκόλλητο υγείας της Ε.Ο.Κ. Ακολούθως, η καθής διαπίστωσε ότι ο αθλητής αυτός είχε συμετάσχει ως «μικρός» με το προσφεύγον αθλητικό σωματείο, σε εννέα αγώνες, από 30-10-2016 έως 18-3-2017, δεδομένου ότι στα φύλλα αγώνα είχε αναγραφεί ότι είχε γεννηθεί το 1996. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., αφού άκουσε τον Πρόεδρο, που ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τις καταγγελίες των δύο σωματείων, που αφορούν την αντικανονική συμμετοχή του Αλέξανδρου Εργινουσάκη και αφού έλαβε υπόψη ότι ο αθλητής Αλέξανδρος Εργινουσάκης ανήκει στο σωματείο «Πρωτέας Ηγουμενίτσας Κ.Α.Ε.», ότι αυτός δεν κατείχε το αυτοκόλλητο υγείας της Ε.Ο.Κ. και ότι το προσφεύγον σωματείο τον είχε χρησιμοποιήσει στους εννέα αγώνες παραβιάζοντας το άρθρο 9 της Προκήρυξης Α΄ Κατηγορίας Ανδρών Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., περί ηλικίας των αθλητών, με το 27/11-5-2017 Πρακτικό εισηγήθηκε στο Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. α) το μηδενισμό του προσφεύγοντος σωματείου στους ανωτέρω εννέα αγώνες, με αυτόματο υποβιβασμό της ομάδας του σωματείου αυτού στη Β΄ Κατηγορία Ανδρών Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. και β) τη δυνατότητα του σωματείου «Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» να συμμετάσχει στους αγώνες PLAY - OFFS του Πρωταθλήματος Ανδρών Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. και να διαγωνιστεί με τα σωματεία «Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ», «Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ», «Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ» εντός και εκτός έδρας σε ημερομηνίες που θα ορίσει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., ενώ οι μέχρι τότε αγώνες του προσφεύγοντος σωματείου στα PLAY - OFFS να μη ληφθούν υπόψη. Στην ανωτέρω εισήγηση η Επιτροπή Πρωταθλημάτων διατύπωσε την αιτιολογία ότι στην προκειμένη περίπτωση το αθλητικό αποτέλεσμα διακατέχεται από δόλιες και παράνομες συμπεριφορές που αναδείχθηκαν με σημαντική καθυστέρηση. Στις 12-5-2017, η καθής απέστειλε στο προσφεύγον σωματείο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαχειριστή του λογαριασμού του προσφεύγοντος, με το οποίο ενημέρωσε το σωματείο για τη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ., που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 15-5-2017 και ώρα 17.00. Ενόψει αυτών, το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., με την 3/16-5-2017 απόφαση, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τον οριστικό υποβιβασμό του προσφεύγοντος σωματείου στην Γ΄ Κατηγορία και όρισε ότι το σωματείο «Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» καταλαμβάνει τη θέση του προσφεύγοντος σωματείου στους αγώνες Πρωταθλήματος των PLAY -OFFS Α΄ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., οι οποίοι επρόκειτο να διενεργηθούν το Σάββατο 20-5-2017 με τον αγώνα «Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ» - «Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» και την Κυριακή 21-5-2017 με τον αγώνα «Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» – «Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ». Με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε η ποινή των 24 αγωνιστικών ημερών από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα στον αθλητή Αλέξανδρο Εργινουσάκη, λόγω του ότι, ενώ ανήκει στο σωματείο «Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», αγωνίστηκε στο προσφεύγον σωματείο, συμμετέχοντας σε εννέα αγώνες από 30-10-2016 έως 18-3-2017. Με την κρινόμενη προσφυγή το προσφεύγον σωματείο ισχυρίζεται ότι μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος του οι ανωτέρω ποινές, διότι δεν συντρέχει περίπτωση πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας στοιχείων αθλητικού δελτίου, ώστε να είναι δυνατόν να ερευνηθεί η καταγγελία που έγινε μετά τη διεξαγωγή του αγώνα, ενώ εξάλλου, οι ενστάσεις που υποβάλλονται για αντικανονική συμμετοχή αθλητή, για να γίνουν τυπικά δεκτές, πρέπει να υποβληθούν εντός των χρονικών ορίων που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία. Ενόψει ασκήσεως της ως άνω προσφυγής, η καθής απέστειλε έγγραφο στο Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης ΒΔ. Ελλάδος, καθώς και στο Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Άρτας, προκειμένου να ερωτηθούν οι διαιτητές, που συμμετείχαν σε δέκα αγώνες Καλαθοσφαίρισης, από 30-10-2016 έως 29-4-2017, στους οποίους είχε λάβει μέρος το προσφεύγον σωματείο, σχετικά με το αναγραφόμενο σωματείο που ανήκε ο αθλητής Αλέξανδρος Εργινουσάκης, την ύπαρξη αυτοκόλλητου ιατρικής θεώρησης, την ημερομηνία γέννησης του αθλητή αυτού και το δικαίωμα για τη συμμετοχή του ως «μικρός». Επί αυτών των ερωτήσεων οι συμμετέχοντες διαιτητές δήλωσαν ότι τα δελτία και των δύο ομάδων είχαν ελεγχθεί και είχαν βρεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρωταθλήματος της Ε.ΣΚ.Α.ΒΔ.Ε. και ότι δεν διαπιστώθηκε καμία παρατυπία που να μην επιτρέπει τη συμμετοχή του εν λόγω αθλητή. Εξάλλου, η καθής και το παρεμβαίνον σωματείο, με το από 1-6-2017 κοινό υπόμνημα προβάλλουν ότι στους αγώνες, που συμμετείχε ο Αλέξανδρος Εργινουσάκης, το προσφεύγον σωματείο εμφάνιζε στους διαιτητές ένα πλαστό αθλητικό δελτίο του αθλητή αυτού, στο οποίο υπήρχε πλαστό αυτοκόλλητο ιατρικής θεώρησης και είχε αναγραφεί ψευδώς ότι αυτός είχε γεννηθεί το 1996. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό αυτό, μόνο σ’ αυτό το λόγο μπορεί να αποδοθεί ότι οι διαιτητές δεν διαπίστωσαν κάποια παρατυπία στο αθλητικό δελτίο του εν λόγω αθλητή και δεν έγινε αντιληπτό ότι αυτός συμμετείχε αντικανονικά. 
6. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καθής αποδίδει σε πλαστογραφία την αντικανονική συμμετοχή του αθλητή Αλέξανδρου Εργινουσάκη στο προσφεύγον σωματείο, με το επιχείρημα ότι στους διαιτητές των αγώνων, στους οποίους συμμετείχε ο αθλητής αυτός, προσκομιζόταν πλαστό αθλητικό δελτίο και, για το λόγο αυτό, δεν διαπίστωσαν τις παρατυπίες που υπήρχαν (έλλειψη αυτοκόλλητου ιατρικής θεώρησης, διαφορετικό έτος γεννήσεως από το αναγραφόμενο στο φύλλο αγώνα, συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας του προσφεύγοντος μετά τη λήξη της διετούς μεταγραφής του). Όμως, μόνο τα στοιχεία αυτά δεν αρκούν, χωρίς άλλο, για να στηρίξουν την κρίση ότι το προσφεύγον σωματείο χρησιμοποιούσε πλαστό αθλητικό δελτίο ταυτότητας του Αλέξανδρου Εργινουσάκη, ενόψει του ότι το ανωτέρω σωματείο κατείχε (και μετά τη λήξη του χρόνου μεταγραφής του αθλητή) το εκδοθέν από την Ε.Ο.Κ. δελτίο αθλητικής ταυτότητας αυτού, στο οποίο είχε αναγραφεί ότι αυτός ανήκει στο προσφεύγον σωματείο Άλλωστε, δεν προσκομίστηκε στο φάκελο το φερόμενο ως πλαστό δελτίο, ούτε αναφέρεται συγκεκριμένα από κάποιον μάρτυρα ότι προσκομίστηκε ενώπιον του αθλητικό δελτίο με εμφανή στοιχεία πλαστότητας, ούτε υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά για πλαστογραφία, ούτε κατονομάζεται ο πλαστογράφος. Συνεπώς, η αντικανονική συμμετοχή του αθλητή Αλέξανδρου Εργινουσάκη στο προσφεύγον δεν προκύπτει ότι οφείλεται σε πλαστογραφία ή πλαστοπροσωπία, σύμφωνα με την περ. 1 γ΄ του άρθρου 54 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και, ως εκ τούτου, οι καταγγελίες για αντικανονική συμμετοχή του αθλητή, εφόσον υποβλήθηκαν μετά την έναρξη του αγώνα, ήταν απαράδεκτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του εν λόγω Κανονισμού. Κατά συνέπεια, μη νομίμως επιβλήθηκαν ποινές σε βάρος του προσφεύγοντος σωματείου για την αιτία αυτή. 
7. Επειδή, κατ’ ακολουθία αυτών, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή, να ακυρωθεί η 3/16-5-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδος (Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.), κατά το μέρος που αφορά το προσφεύγον σωματείο και να αποδοθεί το παράβολο στο προσφεύγον, σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ. 1 του ν. 2725/1999.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την προσφυγή. 
Ακυρώνει την 3/16-5-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδος (Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.), κατά το μέρος που αφορά το προσφεύγον σωματείο.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στο προσφεύγον σωματείο. 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στο Αμαρούσιο στις 20 Ιουνίου 2017 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 23 Ιουνίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΒΑΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΡΩΜΑΝΟΥ
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.