Τελευταια Νεα

27 Μαρ 2017

Στο Αγρίνιο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Σκοποβολής 2017

H ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2017.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2017 θα διεξαχθεί την 13η  και 14η Μαΐου
2017, στο Αγρίνιο στο δημοτικό κολυμβητήριο Δήμου Αγρινίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 20 ευρώ ανά αθλητή για το πρώτο αγώνισμα και 10 ευρώ για τα επιπλέον αγωνίσματα.

Ο αγώνας  είναι ατομικός και συλλογικός. Στον αγώνα συμμετέχουν και άνδρες και γυναίκες
Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ μπορεί να συμμετάσχει με  έως δύο ομάδες των τριών αθλητών οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος και η συμμετοχή τους έχει δηλωθεί έγκαιρα πριν την διεξαγωγή του αγώνα.
Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως,  να αναγράφουν :
Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.
Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους
Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 1.1.2017 και  τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.
Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος   θα μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος  αθλητής. Αν συμμετέχουν με έναν αθλητή αυτός θεωρείται αρχηγός.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους αρχηγούς των ομάδων με την καταβολή παραβόλου 50€, το οποίο εισπράττεται, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, εγκεκριμένο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου. Ειδικά  για  την  έγκριση  των  ψαροτούφεκων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον κανονισμό της CMAS, πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως οι αρχηγοί και οι αθλητές να επιβεβαιώσουν την κανονικότητα η όχι των όπλων τους για να αποφευχθεί η μη συμμετοχή τους στον αγώνα λόγω μη προβλεπόμενου εγκεκριμένου εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Τα  ψαροτούφεκα των αθλητών πρέπει να  είναι  μαζικής παραγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους.
Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.
Η ΕΟΥΔΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.
Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές των Εποπτών Ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν για έλεγχο είτε με φαξ στο 2109817558 είτε στο email info@eoyda.gr το αργότερο έως 1 Μαΐου
2017.
Κανένας σύλλογος δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα εάν δεν τηρήσει  τη διαδικασία και  την προθεσμία.
Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.
Οι προβλεπόμενες παροχές από τον διοργανωτή σύλλογο είναι :
1.  Στόχοι,  θα παρασχεθούν δωρεάν σε όλους τους αγωνιζόμενους αθλητές
2.  Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)
3.  Γραμματειακή υποστήριξη
Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.
Για περισσότερες πληροφορίες : Υπεύθυνος διοργάνωσης Καραθάνος Πέτρος
τηλ: 6977217557

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Η ΕΟΥΔΑ  αθλοθετεί :
Μετάλια σύνολο τρία (3) σετ των τριών για τα τέσσερα αγωνίσματα
Για τους τρεις πρώτους νικητές στην Ακρίβεια, το Δίαθλο, το Superbiathlon και τους τρεις πρώτους συλλόγους στην σκυταλοδρομία.
Αναμνηστικά διπλώματα
Θα δοθούν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα (αλυτάρχη, κριτές, επόπτες, ιατρό και Επιτροπή Αγώνα).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ (Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στην ωρα η στίς διαδικασίες. Επικοινωνήστε με τον διοργανωτή όμιλο)
Σάββατο 13 Μαΐου 2017
Ώρα 10.00 -12.30              Τεχνικός έλεγχος-ενημέρωση
Ώρα 12.30                        Έναρξη αγώνα
Ώρα 16.00                        Λήξη αγώνα
Ώρα 16.15                         Ενστάσεις
Ώρα 16.30                         Έκδοση αποτελεσμάτων
Ώρα 17.00                         Βραβεύσεις νικητών

Κυριακή 14 Μαΐου2017

Ώρα 09.00                         Οδηγίες – Διευκρινίσεις
Ώρα 10.00                         Έναρξη αγώνα
Ώρα 15.00                         Λήξη αγώνα
Ώρα 15.15                         Ενστάσεις
Ώρα 15.30                         Έκδοση αποτελεσμάτων
Ώρα 16.00                         Βραβεύσεις νικητών


Σας  περιμένουμε  με  πολύ  χαρά  και  ευχόμαστε σε  όλους  καλό  αγώνα και  καλή επιτυχία.
Με αθλητικούς  χαιρετισμούς,

ΔΡΑΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΛ:   6977217557
Email: gym.action@yahoo.com
« PREV
NEXT »