ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

19 Ιουλ 2016

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής ΓΣ της ΕΠΣΝΑΙ.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  5-7-2016                     Site:        www.epsaitol.gr                  mail:       hff@otenet.gr      
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:     801                                         Τηλ.:    26310-28884                          FAX:     26310-25333

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ

                                                                                                                                                ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ:                «Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας».
                                Κύριε Πρόεδρε,
                ‘Εχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 24 του καταστατικού της Ενώσεως.
  2. Την από 17-6-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘Ενωσης.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

                Την τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, στις 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, σε αίθουσα του ενωσιακού αθλητικού κέντρου «ΘΕΟΔ. ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ», με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας.
  2. ‘Εκθεση διοικητικού απολογισμού περιόδου 2015-2016.
  3. ‘Εγκριση διοικητικού απολογισμού, περιόδου 2015-2016.
  4. ‘Εκθεση οικονομικού απολογισμού, έτους 2015.
  5. ‘Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. ‘Εγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2015.
  7. ‘Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2017.
  8. Διαγραφή σωματείων, βάσει του άρθρου 36 παρ. 2 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
Τα σωματεία – μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως, μέχρι και την 18η ώρα της ΠΕΜΠΤΗ  21-7-2016 (άρθρο 21 παρ. 3 Καταστατικού), το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, έντυπο του οποίου σας αποστέλλουμε.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, στον ίδιο τόπο και ώρα 19:00και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.
Σας τονίζουμε επίσης, ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου, πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (άρθρο 29 παρ. 2 καταστατικού).
Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται.
Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός, σας αποστέλλονται συνημμένα με C.D.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                                     ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ
« ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.