ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

11 Ιουλ 2016

Το νέο ΔΣ της Θύελλας

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στην Θύελλα Παραβόλας το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα.
Το νέο ΔΣ:
Πρόεδρος: Κονδύλης Χρήστος
Α' Αντιπρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Χρήστος

Β' Αντιπρόεδρος: Δεληγιάννης Κω/νος
Γεν.Γραμματέας:Κονδύλης Βασίλειος
Α' Ταμίας: Λιαροκάπης Ιωάννης
Β' Ταμίας: Δρόσος Κων/νος
Γ' Ταμίας: Ρεπάνης Ιωάννης

Α' Γεν.Αρχηγός: Γιαννακάς Βασίλειος
Β' Γεν.Αρχηγός: Μπαρδάκης Ιωάννης
Μέλος: Παλιοκώστας Βασίλειος
« ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ »